Izora shop - Palveleva naistenvaateliike Munkkiniemessä

REKISTERISELOSTE 

TIETOSUOJASELOSTE

IZORA ASIAKASTIETOKANTA REKISTERISELOSTE 

Tämä on IZORAn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2021. 

REKISTERINPITÄJÄ

IZORA / House of Noord Oy
Munkkiniemen puistotie 3
00330 Helsinki
Y-3020819-5

puh. 044-2656599
sähköposti: izora@izora.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

IZORA / House of Noord Oy

Tuija Rouhe / p. 044-2656599 / tuija.rouhe@izora.fi

Rekisterin nimi: IZORA asiakasrekisteri

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

iZORA asiakasrekisterissä tallennetaan seuraavat tiedot:

Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelinnumero
Sähköpostiosoite

Ostokertymä

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille poislukien viranomaiset.

TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin nettisivuillamme ulkomaisten palveluntarjoajien tekniikkaa ja niiden mahdollisten evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajien palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Näitä ovat mm. Google Analytics, Google Tag Manager sekä Facebookin konversiopikseli.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskeviatietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai suoramarkkinointia sekä markkina- ja milelipidetutkimusta varten (HetiL 30 §).

OIKEUTESI PERUUTTAA SUOSTUMUS

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksesi ilmoittamalla siitä iZORA:n asiakaspalveluun tai klikkaamalla sähköpostissa olevaa peruutus linkkiä.

MUUT OIKEUDET

Sinulla on oikeus korjata tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötietosi.

Sinulla voi olla oikeus poistaa henkilötietosi tietyissä asetuksessa tarkoitetuissa tilanteissa. Sinulla on oikeus asetuksen mukaan poistaa henkilötietosi järjestelmästämme, jos: 

– henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai 

– olet peruuttanut suostumuksesi, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta tai 

– Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

– henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; 

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Voit lähettää meille pyynnön oikeuksiesi käyttämisestä sähköpostitse izora@izora.fi Vaihtoehtoisesti voit lähettää henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme tiedot tapauksesta riippuen joko salattuna sähköisessä muodossa tai postitse henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan tietojen luottamuksellisuuden.

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TIEDOT PALVELUN KANNALTA

Jotta voisimme tarjota sinulle sopimuksessa mainitut edut tai palvelut, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöön panemiseksi välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot ja tiedot ostoksista.

Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sähköistä ja yleensä kohdennettua suoramarkkinointia.

TIETOJEN KÄYTTÖ MUIHIN TARKOITUKSIIN

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme siitä sinua ja informoimme sinua laillisesta käsittelyperusteesta tai tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä kerätään ainoastaan sähköisesti. iZORA:n asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Asiakasrekisteri on palomuurien ja muin teknisin keinoin suojattu. Ainoastaan nimetyillä, salassapitovelvoitteen alaisilla henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). 

VALITUSOSOITUS

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.